WYCHOWANIE.ORG | EDUCATIO PERMANET IN AETERNUM – WYCHOWANIE TRWA WIECZNIE

II ogólnopolski Kongres

VIII Konferencja Wychowanie do samodzielności | 26 października 2021 r.

II Ogólnopolski Kongres

WYCHOWANIE
TRWA WIECZNIE

EDUCATIO PERMANET IN AETERNUM

Kongres będzie spotkaniem praktyków i badaczy podczas którego stworzymy forum wymiany doświadczeń i dyskusji nad Raportem Rzecznika Praw Dziecka na temat dobrostanu dzieci w Polsce. W imieniu organizatorów zapraszamy Państwa do czynnego udziału w tej certyfikowanej, bezpłatnej ogólnopolskiej konferencji naukowej.

Szczególnie serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, społeczników oraz osoby zajmujące się przedmiotową problematyką: nauczycieli, wychowawców, psychologów, trenerów, instruktorów. Mile widziani są organizatorzy i animatorzy wszelkich form edukacji, szkół, przedszkoli, klubów sportowych i duszpasterstw.

Oczekujemy, że wspólnie podczas paneli dyskusyjnych w interaktywnej debacie skupimy się na pomysłach, rozwiązaniach, wymienimy się dobrymi praktykami etc. Nikt nie wątpi, że profesjonalne badania naukowe są najlepszym punktem wyjścia w dyskusji praktyków. Diagnozy i rekomendacje raportów zawsze rozpoczynały aktywności, projekty i przedsięwzięcia zmierzające do naprawy świata przez organizacje pozarządowe. Zaproszenie kierujemy do NGOsów zainteresowanych tematyką rodziny, dzieci, wychowania i edukacji, aby spotykając się w Warszawie wspólnie stworzyć środowisko w duchu familiocentryzmu, aby budować dobre relacje, wspierać się i pomagać wzajemnie w realizacji naszych misji.

Z racji obostrzeń zapisy będą przeprowadzone w systemie rekrutacji, a liczba miejsc stacjonarnych będzie ograniczona. Konferencja będzie transmitowana on-line, a uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa mailem.

UWAGA: w trakcie konferencji będzie trwała nieustanna burza pomysłów, a organizatorzy, kierując się przesłankami:

  1. związku pomysłu z tematyką konferencji
  2. innowacyjnego rozwiązania jakiegoś zagadnienia
  3. wskazaniem korzyści dla dobra wspólnego

wyłonią jeden najlepszy pomysł, który zostanie szczególnie nagrodzony bonem podarunkowym o wartości 500 zł

Udział w kongresie jest bezpłatny
 

"Trzeba rewidować swoje sumienie, życie rodzinne i domowe. Trzeba siebie pytać, jak przebiega wychowanie młodzieży, co właściwie ta młodzież od nas ma i co może zaczerpnąć z naszych doświadczeń" - Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński.

Formularz rejestracyjny

Kongres

Trwa wysyłanie

Zgłoszenie zostało wysłane pomyślnie. W pierwszym dniu Kongresu, na podany adres e-mail otrzymasz link umożliwiający uczestnictwo w wydarzeniu.


Administratorem Twoich danych jest Fundacja Życie. Informacje o ich ochronie znajdziesz na stronie wychowanie.org/prywatnosc

prelegenci

prelegenci

Marlena Maląg

Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Dr hab. Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

Mikołaj Pawlak

Rzecznik Praw Dziecka

Barbara Socha

Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej

Prof. KJ dr hab. Grzegorz Górski

rektor Kolegium Jagiellońskiego

Michał Owczarski

Fundacja Życie

S. Dr Elwira Balcer

Kolegium Jagiellońskie

Patrycja Geraga

Stowarzyszenie OVUM

Urszula Gruszka

Społecznik

Ks. Prof. dr hab. Ireneusz Werbiński

Kolegium Jagiellońskie

Małgorzata Krówka

Fundacja Czas Dzieciństwa

dr Jarosław Przeperski

Biuro RPD, Centrum Badań nad Rodziną UMK w Toruniu

Dawid Radomski

Rada RPD

Prof. KUL dr hab. Alina Rynio

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Jacek Stec

Fundacja „TeDeKa” Tożsamość Dziedzictwo Kultura

Karol Winiarek

Prof. KJ dr hab. Krystyna Żuchelkowska

Kolegium Jagiellońskie

Piotr Trudnowski

Klub Jagielloński

Mikołaj Topicha-Dolny

Ośrodek Fundacji Światło-Życie

Damian Śledź

Fundacja Wspierania Integracji Społecznej OMNES SIMUL

ks. Łukasz Owsianko SDB

Oratorium im. św. Jana Bosko w Żyrardowie

Prof. dr hab. Elżbieta Osewska

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Kacper Moroz

Parlament Młodych RP

Piotr Matryba

Stowarzyszenie L4G

Marzena Machałek

Wiceminister Nauki i Edukacji

Paweł Kwaśniak

Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej

Joanna Krupska

Związek Dużych Rodzin 3+

Joanna Kołodziejczyk

Fundacja Wspierania Integracji Społecznej OMNES SIMUL

Jacek Klimczak

Klub Ojcowski Opole

Marek Grabowski

Fundacja Mamy i Taty

Aleksandra Gil

FEZiP projekt Dbam o świat i siebie

Iwona Czabak

Stowarzyszenie Marfan Polska

Szymon Pękala

Youtuber „Wojna Idei” i „Szymon mówi”,

/ dzień pierwszy / Regent Warsaw Hotel

25 października 2021 r.

9.30 | Mikołaj Pawlak – Rzecznik Praw Dziecka

Rozpoczęcie konferencji, powitanie gości

Panel I - Rodzina w centrum

Prowadzą Dawid Radomski – Rada RPD i Karol Winiarek

9.45 | dr Jarosław Przeperski – biuro RPD, Centrum Badań nad Rodziną UMK w Toruniu

Dziecko w rodzinie – prezentacja wyników ogólnopolskiego badania Rzecznika Praw Dziecka: Jakość życia dzieci i młodzieży w Polsce 2021

10.05 | Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Wystąpienie

10.20 | Wiceminister Barbara Socha – Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej, Joanna Krupska – ZDR 3+, Marek Grabowski – Fundacja Mamy i Taty, Patrycja Geraga – Stowarzyszenie OVUM

Panel dyskusyjny: Rodzina w centrum, polityka prorodzinna w latach dwudziestych XXI wieku

11.20 – 12.00 | przerwa kawowa

Panel II - Rodzice i szkoła

Prowadzą Dawid Radomski – Rada RPD i Karol Winiarek

12.00 | dr Jarosław Przeperski – biuro RPD, Centrum Badań nad Rodziną UMK w Toruniu

Dziecko w szkole – prezentacja wyników ogólnopolskiego badania Rzecznika Praw Dziecka: Jakość życia dzieci i młodzieży w Polsce 2021

12.20 | Małgorzata Krówka – Fundacja Czas Dzieciństwa, Jacek Stec – Fundacja „TeDeKa” Tożsamość Dziedzictwo Kultura, Mikołaj Topicha-Dolny – Ośrodek Fundacji Światło-Życie, Jacek Klimczak – Klub Ojcowski Opole

Panel dyskusyjny: Relacja szkoły i rodziny – konkurencja czy współpraca?

13.20 | podsumowanie i pytania

13.45 – 15.00 | obiad

Panel III - Forum Pedagogiki Chrześcijańskiej

Prowadzą Dawid Radomski – Rada RPD i Karol Winiarek

15.00 | ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński – Kolegium Jagiellońskie

Wystąpienie pt. „Wychowanie dziecka przez rodzinę do pełnienia przyszłych zadań życiowych”.

15.20 | prof. AI dr hab. Anna Błasiak – Akademia Ignatianum Kraków

Wystąpienie pt. „Współpraca rodziców i szkoły w kontekście budowania wspólnoty edukacyjnej”.

15.40 | Dr Elwira Balcer – Kolegium Jagiellońskie

Wystąpienie pt. „Autoformacja w zakresie komunikacji intrapersonalnej jako istotny warunek spotkania z drugim”.

16.00 | prof. KUL dr hab. Alina Rynio – Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wystąpienie pt. „Specyfika społecznego wychowania osoby w nauczaniu błogosławionego Kardynała Stefan Wyszyńskiego”.

16.20-16.40 | przerwa kawowa

16.40 | prof. PWSZ Tarnów dr hab. Elżbieta Osewska

Wystąpienie pt. „Wychowanie do wiary we współczesnej rodzinie. Wychowanie osoby w nauczaniu błogosłowianego Kardynała Stefana Wyszyńskiego”.

17.00 | dr Magdalena Parzyszek – Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wystąpienie pt. „Troska Kardynała Stefana Wyszyńskiego o wychowanie chrześcijańskie w rodzinie”.

17.20 | prof. KJ dr hab Grzegorz Górski – Kolegium Jagiellońskie

Wystąpienie pt. „Pozycja rady rodziców w obecnym systemie oświaty i kierunki zmiany jej formalnego usytuowania”.

17.40 | prof. KJ dr hab. Krystyna Żuchelkowska – Kolegium Jagiellońskie

Wystąpienie pt. „Współpraca nauczycieli i rodziców w edukacji przedszkolnej”.

18.00 | podsumowanie

/ dzień drugi / Regent Warsaw Hotel

26 października 2021 r.

10.00 | Mikołaj Pawlak – Rzecznik Praw Dziecka

Powitanie gości

Panel IV - Rodzina a wychowanie do samodzielności

Prowadzą Dawid Radomski – Rada RPD i Karol Winiarek

10.15 | dr Jarosław Przeperski – biuro RPD, Centrum Badań nad Rodziną UMK w Toruniu

Podsumowanie dyskusji nt. wyników ogólnopolskiego badania Rzecznika Praw Dziecka: Jakość życia dzieci i młodzieży w Polsce 2021

10.45 | ks. Łukasz Owsianko SDB – Oratorium im. św. Jana Bosko w Żyrardowie, Iwona Czabak – Stowarzyszenie Marfan Polska, Damian Śledź – Fundacja Wspierania Integracji Społecznej OMNES SIMUL, Paweł Kwaśniak – Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej

Panel dyskusyjny: Rodzina wychowuje do samodzielności. Czy w rodzinie tworzymy relacje, czy więzi?

11.45 – 12.15 | przerwa kawowa

Panel V - Szkoła a wychowanie do samodzielności

Prowadzą Dawid Radomski – Rada RPD i Karol Winiarek

12.15 | Marzena Machałek – Wiceminister Nauki i Edukacji

Wystąpienie

12.45 | Szymon Pękala – Youtuber „Wojna Idei” i „Szymon mówi”, Joanna Kołodziejczyk – Fundacja Wspierania Integracji Społecznej OMNES SIMUL, Piotr Matryba – L4G, Kacper Moroz – Parlament Młodych RP

Panel dyskusyjny: Szkoła wychowuje do samodzielności. Edukacja do rodziny.

Panel VI - Role społeczne kobiet i mężczyzn a wychowanie do samodzielności

Prowadzą Dawid Radomski – Rada RPD i Karol Winiarek

13:45 | Wiceminister Barbara Socha – Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej

Wystąpienie pt. „Edukacja i wychowanie w kontekście wyzwań demograficznych (Strategia Demograficzna 2040)”.

13:55 | Wiceminister Barbara Socha, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej, Piotr Trudnowski – Klub Jagielloński, Urszula Gruszka – społecznik, Aleksandra Gil – FEZiP projekt Dbam o świat i siebie

Panel dyskusyjny: Jak wychowywać dzieci do małżeństwa i rodziny?

14.55 | Przemysław Czarnek – Minister Nauki i Edukacji

Wystąpienie

15.10 |  Mikołaj Pawlak – Rzecznik Praw Dziecka

Wystąpienie

15.15 | zakończenie

15.15 | obiad

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

ORGANIZATORZY

KOMITET HONOROWY

SPONSORZY

logo-polski-cukier2
logo-przetwory

patronat medialny

25052021-logo-tvp1_2
25052021-logo-radio_2
25052021-niedziela
Logo-podstawowe-Kolor-niw
VIII Konferencja "Wychowanie do samodzielności" sfinansowana ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu NOWEFIO 2021-2025
NOWE FIO_logoPL_RGB-01

Wspólnie stwórzmy

DEKALOG WYCHOWANIA 2021

W trakcie II Ogólnopolskiego Kongresu „Wychowanie trwa wiecznie” odbędzie się burza pomysłów nad wspólnym uzgodnieniem DEKALOGU WYCHOWANIA 2021.

Organizatorzy, kierując się:

  • związku pomysłu z tematyką konferencji;
  • innowacyjnego rozwiązania jakiegoś zagadnienia;
  • wskazaniem korzyści dla dobra wspólnego

wyłonią jeden najlepszy pomysł, który zostanie szczególnie nagrodzony bonem podarunkowym o wartości 500 zł.