Ogólnopolski Kongres

WYCHOWANIE TRWA WIECZNIE

wychowanie trwa wiecznie

EDUCATIO PERMANET IN AETERNUM

Celem Kongresu jest podjęcie debaty w kontekście obecnej sytuacji zachodzących przemian cywilizacyjnych oraz ocena perspektyw skutecznego rozwoju edukacji i wychowania, niezbędnego do odbudowy współczesnego świata.
 
Udział w kongresie jest bezpłatny
 

prelegenci

prelegenci

Dr hab. Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

Mikołaj Pawlak

Rzecznik Praw Dziecka

Dr Tomasz Rzymkowski

Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki

Prof. KJ dr. hab. Grzegorz Górski

rektor KJ

Ks. prof. dr hab. Wiesław Śmigiel

biskup toruński

Dr Renata Brzezińska

S. Dr Elwira Balcer

Ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz

Ks. dr Adam Machowski

Dr Ewa - Dryglass-Komorowska

Dr Eugeniusz Suwiński

Dr Wojciech Skotnicki

Ks. prof. dr hab. abp. Jerzy Pańkowski

Ks. prof. dr hab. Zbigniew Formella

Dr Anna Więcławska

Dr Karolina Wiśniewska

Ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek

Ks dr Adam Magruk

Prof. KUL dr hab. Alina Rynio

Ks. Prof. dr hab. Ireneusz Werbiński

Prof. UKSW dr hab. Maria Ryś

Dr Dagna Czerwonka

Prof. dr hab. Ewa Wiśniewska

Prof. KJ dr hab. Krystyna Żuchelkowska

/ dzień pierwszy / online

7 czerwca 2021 r.

program

10.00 | prof. KJ dr hab. Grzegorz Górski, rektor KJ

Otwarcie Kongresu

10.10 | ks. prof. dr hab. Wiesław Śmigieł, biskup toruński

Wystąpienie

10.30 | dr Tomasz Rzymkowski, sekretarz stanu w MEiN

Wystąpienie

10.45 | ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz

Wychowanie chrześcijańskie młodzieży dzisiaj

11.15 | prof. KJ dr hab. Krystyna Żuchelkowska

Kształtowanie się religijności u dzieci w wieku przedszkolnym

11.45 | przerwa kawowa

12.00 | s. dr Elwira Balcer

Związek pomiędzy dojrzałą osobowościową i dojrzałą religijnością

12.30 | dr Renata Brzezińska

Specyfika edukacyjna placówek salezjańskich w polskim systemie szkolnictwa katolickiego.

13.00 | dr Dagna Czerwonka

Personalizm w pedagogice – od teorii do praktyki

13.30 | dr Ewa – Dryglass – Komorowska

 #ToJestWojna. Wychowanie chrześcijańskie wobec współczesnych ruchów społeczno – kulturowych

14.00 | przerwa obiadowa

15.00 | ks. dr Adam Machowski

 Wspólnota rodzinna jako przestrzeń kształtowania się cnót społecznych w myśli Tomasza z Akwinu

15.30 | dr Wojciech Skotnicki

Harcerskie „Czuwaj” w nauczaniu św. Jana Pawła II

16.00 | dr Eugeniusz Suwiński

Współczesny wymiar koncepcji wychowawczej ks. Jana Bosko

16.30 | przerwa kawowa

16.45 | dr Anna Więcławska

Rodzina źródłem kształtowania człowieka w duchu wartości chrześcijańskich

17.15  dr Karolina Wiśniewska

Grupa pielgrzymkowa jako przykład wychowania we wspólnocie i do wspólnoty

17.45 | dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia

/ dzień drugi / online

8 czerwca 2021 r.

program

10.00 | prof. dr hab. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki

Wystąpienie

10.20 |  ks. prof. dr hab. abp. Jerzy  Pańkowski

Wystąpienie

10.40 | Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka

Wystąpienie

11.00 | ks. prof. dr hab. Zbigniew Formella,

Model wychowania chrześcijańskiego w Stowarzyszeniu Skautingu Katolickiego (Associazione Italiana Guide e Scouts d’Europa Cattolici)

11.30 | przerwa kawowa

11.45 | ks. dr Adam Magruk (ChAT)

Etymologia i istota wybranych pojęć dotyczących życia chrześcijańskiej rodziny

12.15 | ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek

Model wychowania inspirowany pedagogiką towarzyszenia

12.45 | prof. KUL dr hab. Alina Rynio

Wychowanie do odpowiedzialnej wolności w nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II

13.15 – Ks. Prof. dr hab. Ireneusz Werbiński

Potrzeba wartości duchowych w wychowaniu rodzinnym

13.45 | przerwa obiadowa

15.00 | prof. UKSW dr hab. Maria Ryś

Uderzenie w rodzinę jako największe zagrożenie dla wychowania chrześcijańskiego

15.30 | prof. dr hab. Ewa Wiśniewska

Nauczyciel wychowawcą człowiekiem dialogu w świetle pedagogiki personalistycznej

16.00 | prof. KJ dr hab. Grzegorz Górski

Edukacja chrześcijańska wobec upadku cywilizacji zachodniej

16.30 | dyskusja i podsumowanie – zamknięcie obrad

/ dzień trzeci

9 czerwca 2021 r.

Forum chrześcijańskich inicjatyw, organizacji i aktywności „Czego szukacie?”

„Trzeba rewidować swoje sumienie, życie rodzinne i domowe. Trzeba siebie pytać, jak przebiega wychowanie młodzieży, co właściwie ta młodzież od nas ma i co może zaczerpnąć z naszych doświadczeń” – Kardynał Stefan Wyszyński.

Stawiamy na forum pytanie „Czego szukacie?”, stawiamy je sobie i wszystkim chrześcijanom w Polsce odpowiedzialnym za wychowanie młodzieży. Wychowanie według Prymasa Wyszyńskiego polega na „podnoszeniu człowieka w jego własnych oczach”. Jego zdaniem „Bóg jako powołujący do istnienia stanowi pierwszy fundament pod wychowanie człowieka. W zrozumieniu całokształtu procesu wychowania konieczna jest właściwa koncepcja osoby ludzkiej”. Niech to będzie wezwanie dla nas, aby podjąć dyskusję, postawmy sobie te pytania: kim jestem? kogo szukam? czego szukam?

10.00 | prof. KJ dr. hab. Grzegorz Górski, rektor KJ

Wystąpienie

10.15 | Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka

Wystąpienie

10.30 | Wiesław Gajewski, Instytut Arystotelesa, Fundacja Czyste Serca

PŁEĆ 3D, czyli o przyczynach życia seksualnego człowieka

10.45 | Łucja Darbah-Kopczyńska, prawicowa feministka

 Feminizm w nauczaniu JPII

11.00 | dr Zbigniew Barciński Stowarzyszenie Pedagogów NATAN

Spór o płeć. Jak o tym rozmawiać z młodzieżą?

11.15 | Błażej Kyrcz, Akademia Tenisowa Deep Inside

Wychowanie poprzez sport

11.30 | Agnieszka Forzpańczyk, nauczyciel szkół katolickich SPSK w Łodzi

Wychowawca przewodnikiem na drodze do wartości

11.45 |  pytania do prelegentów

12.00 | przerwa

12.15 | Bogna Białecka, Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii | Magdalena Guziak-Nowak, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka | Kajetan Rajski, Fundacja Kwartalnika Wyklęci

Panel dyskusyjny | Do czego wychowywać? W poszukiwaniu sensu wychowania.

10 referatów

panele dyskusyjne

spotkanie z gościem specjalnym

13.15 Magdalena Gadamska-Kyrcz, doktorantka UPJPII w Krakowie

Rywalizacja między rodzeństwem w okresie dorastania

13.30 Tomasz Madej, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

Kierunki polityki oświatowej

13.45 Maria Chodkiewicz, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

Integralne wychowanie osoby według personalizmu św. Jana Pawła II

14.00 |  Szymon Pękala, Wojna Idei, Szymon mówi – kanały na YouTube

Dziura o kształcie rozumu w polskim katolicyzmie

14.15 | pytania do prelegentów

14.45 | Szymon Pękala, Wojna Idei |  Katarzyna Zych, Fundacja Rodzina Blisko | dr Filip Furman, Instytut na rzecz Kultury Prawnej „Ordo Iuris”

Panel dyskusyjny | Dokąd zmierza działalność katolickich wychowawców i społeczników w Polsce?

15.45 | podsumowanie

ORGANIZATORZY

WSPÓŁORGANIZATOR

PATRONAT HONOROWY

patronat medialny