WYCHOWANIE.ORG | EDUCATIO PERMANET IN AETERNUM – WYCHOWANIE TRWA WIECZNIE

KONTAKT

ORGANIZATORZY

Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa uc

ul. Prosta 4/ul. Jęczmienna 23
87-100 Toruń
e-mail: kontakt@kj.edu.pl
telefon: 695 000 011

Rzecznik Praw Dziecka

ul. Chocimska 6
00-791 Warszawa
e-mail: rpd@brpd.gov.pl
telefon: (22) 583 66 00

współORGANIZATOR

Fundacja Życie

Jaracza 18/18
90-262 Łódź
e-mail: fundacja@zycie.lodz.pl
telefon: +48 601 050 208